Szybka Pomoc

W TYM MIEJSCU MOŻESZ ZDOBYĆ INFORMACJĘ O POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTACH DZIEDZINY TYPOGRAFII, ORAZ SKORZYSTAĆ
Z GOTOWYCH ELEMENTÓW, UŻYTECZNYCH W CZASIE PROJEKTOWANIA I PISANIA.

 


SKOPIUJ SOBIE:

     

LOREM IPSUM – UŻYJ PRZYKŁADOWEGO TEKSTU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

LUB SKORZYSTAJ Z JEDNEGO Z GENERATORÓW LOREM IPSUM KTÓRE POLECAMY

 

GENERATOR-1   GENERATOR-2

 


MAŁE KOMPENDIUM WIEDZY

Dla wszystkich tych którzy, potrzebują przypomnienia, lub chcą poznać zupełnie nowe elementy związane z typo.

 


Myślnik, kreska?!

W dzisiejszych czasach nikt już nie przywiązuje uwagi do tak wydawałoby się mało znaczącego elementu, jak pozioma kreska, nagminnie

stosowanie dywiz zamiast pauzy lub półpauzy, wynika z braku wiedzy na ten temat.  

 


DYWIZ

Inaczej łącznik, jest to kreska pozioma różniąca się od pauzy i półpauzy, używa się jej jako ŁĄCZNIKA w wyrazach złożonych np. biało-czarne,

przed i po dywizie nie stosuje się spacji.

dywiz

 
 

PAUZA / PÓŁPAUZA

Jest to znak przestankowy, kreska pozioma o długości, kolejno 1 i 1/2 firetu. W języku polskim przed i po znaku wstawia się spację.

W dzisiejszych czasach, sugeruje się używanie półpauzy zamiennie z pauzą.

polpauza   pauza

 


Cudzysłowy.

Błędem często występującym w piśmiennictwie jest pomijanie cudzysłów. W zależności od kontekstu, okoliczności i używanego języka

cudzysłowy różnią się.

 


CUDZYSŁÓW APOSTROFOWY POLSKI

cudzyslow

Jest to znak przestankowy, służący do wyodrębniania. Umieszcza się w nim wyrażenia cytowane. W języku polskim używa się cudzysłowia

dolnego do otwarcia i górnego do zamknięcia „przykład”.

CUDZYSŁÓW OSTROKĄTNY POLSKI

cudzyslow_ost1   cudzyslow_ost

Cudzusłowia ostrokątnego używa się w języku polskim do specjalnych wyróżnień, lub gdy cudzysłów występuje w cudzysłowie.

„jakiś przykładowy tekst »przykład« dalszy ciąg”.

 


W lewo, prawo, centralnie, wyjustowany?

Czyli jak składać tekst,  czym jest szpalta, łam, blok tekstu.

 


BLOK TEKSTU

Zakładając, że mamy do czynienia ze stronicą gazety,  artykułem. Blokiem tekstu nazwiemy cały wlany i znajdujący się tam tekst, ograniczony

formatem strony. Może być on podzielony ma szpalty (inaczej łamy), potocznie mówiąc kolumny tekstu. Reasumując, blok tekstu to cały tekst

który może być podzielony na łamy, w praktyce spotykamy też jednołamowy tekst, który wykorzystywany jest głównie w książkach.

 

LAM-BLOK

RODZAJE SKŁADU:

Wyróżniamy trzy podstawowe sposoby składu.

CHORĄGIEWKA

skl_1A   skl_4A

Wyróżniamy dwie chorągiewki do lewej i do prawej, wyrównywanie tekstu do lewego albo prawego marginesu.

CENTROWANIE

skl_3A

Wyśrodkowywanie tekstu względem własnej osi.

JUSTOWANIE

skl_2A

Wyrównywanie tekstu do lewego i prawego marginesu jednocześnie.

 


SKOPIUJ SOBIE: